Pengikut

Isnin, 5 Disember 2011

KELUARGA SAYA

KITA BAGI KENAL-KENAL DULU....


LAGU TELADAN


LAGU PALING SENANG NAK AJAR..


1...1..SAYA SAYANG IBU...
2...2...SAYA SAYANG AYAH...
3...3...SAYANG ADIK KAKAK..
1..2..3..SAYANG SEMUANYA

ANGGOTA BADAN

MARI KENAL BAHAGIAN TUBUH MANUSIA


JOM NYANYI!!!

ABC PHONIC SONGSLAGU-LAGU MENGIKUT TEMA

kawan-kawan seperjuangan...disini sy akan masukkan lagu-lagu yang kita boleh ajar setiap kali kita tukar tema sepanjang tahun...semoga dapat membantu melancarkan p&P kita

TEMA PRASEKOLAH

DUNIA TEMA PRASEKOLAH

Selasa, 22 November 2011

Mengapa Muzik Patut Diajar Di Sekolah

Written by Johami Abdullah @ Joe Chelliah

Seorang pendidik muzik harus dapat memberi rasional serta sebab-sebab yang wajar dan meyakinkan mengapa mata pelajaran muzik patut diadakan dalam kurikulum sekolah. Guru Matematik atau Sains boleh berbuat demikian untuk mata pelajarannya dengan amat mudah pada hari ini. Bagaimana pula dengan pendidik muzik?

Segala bentuk seni, termasuk muzik, merupakan satu saluran unik yang boleh menentukan tahap pencapaian mana-mana satu tamadun. Seni adalah amat penting dan unik kerana segala bentuk seni membezakan tingkah laku manusia daripada makhluk-makhluk lain. Malah kajian-kajian dalam bidang arkeologi dan antropologi menunjukkan dengan jelas bahawa setiap kelompok manusia telah mengadakan beraneka jenis aktiviti muzik sepanjang zaman. Para ahli falsafah dan psikologi yang diakui sebagai "gergasi" dalam bidang pendidikan sejak Plato telah mengesyorkan supaya muzik harus dipelajari oleh semua orang supaya proses pendidikan itu cukup sempurna. Di bawah ini tercatat beberapa sebab (berpandukan The School Music Program: Descriptions and Standards (Reston, Virginia: MENC, Edisi Ke-2, 1986) mengapa mata pelajaran muzik harus diadakan dalam kurikulum formal di sekolah-sekolah.

1. Adalah memang wajar bahawa setiap individu mempelajari muzik tanpa apa-apa sebab yang tertentu (muzik semata-mata untuk muzik). Muzik merupakan satu bidang yang begitu kaya dengan beraneka jenis pengetahuan, kemahiran, dan cara-cara berfikir yang amat berbeza dari zaman ke zaman dan dari tempat ke tempat. Kebolehan untuk bermain muzik, menyanyi, atau menghayati muzik sama ada untuk menghiburkan diri sahaja ataupun untuk memperkembangkan intelek seseorang itu adalah amat wajar bagi setiap insan.

2. Ia merupakan satu matlamat pendidikan yang utama untuk mewariskan budaya sesuatu bangsa itu termasuk warisan budaya manusia yang silam kepada generasi muda. Satu komponen utama dalam mana-mana budaya ialah amalan muzik bangsa itu sendiri. Oleh yang demikian, pendidikan muzik boleh dianggap sebagai satu lagi saluran yang sihat untuk mencapai objektif ini.

3. Potensi muzik yang terpendam di kalangan para pelajar boleh dicungkil dan dipelihara dengan amat baik semasa mereka masih bersekolah lagi. Potensi dan bakat muzik yang terpendam di kalangan para pelajar sama pentingnya dengan potensi dan bakat lain seperti kemahiran-kemahiran linguistik atau psikomotor yang juga boleh dicungkil pada peringkat sekolah. Dengan itu, adalah amat merugikan sesuatu bangsa jika setiap kanak-kanak tidak berpeluang untuk menguji bakat muzikalnya sewaktu bersekolah lagi.

4. Muzik juga merupakan salah satu aktiviti utama yang membolehkan kita menyalurkan sumber tenaga kreatif yang semula jadi. Selain itu, muzik juga dapat memberikan peluang kepada setiap individu untuk meluahkan perasaannya secara sihat. Aspek ini amat penting untuk mengimbangkan lagi proses pendidikan semasa yang memberi tekanan yang begitu ketara dalam bidang sains dan teknologi mengikut satu arah aliran di merata dunia. Muzik juga membolehkan setiap individu, malah setiap bangsa mempertunjukkan atau memperlihatkan identiti masing-masing.

5. Pembelajaran muzik dapat membantu kita untuk lebih memahami sifat manusia dari aspek perhubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan juga tentang ibadah dan kerohanian manusia. Kita juga dapat mempelajari tentang beraneka jenis kebudayaan lain di dunia dengan lebih mendalam melalui saluran muzik.

6. Pembelajaran muzik di sekolah-sekolah boleh dianggap sebagai satu dimensi tambahan yang memberikan peluang kepada pelajar untuk menikmati kejayaan secara individu. Ini adalah lebih penting bagi mereka yang senantiasa kurang merasai kejayaan dalam bidang-bidang lain. Di sini kita diingatkan bahawa kejayaan dalam sesuatu adalah amat penting untuk membentuk satu sikap positif tentang keyakinan diri dan ego bagi setiap pelajar. Maka, proses persekolahan tidak seharusnya tertumpu kepada mata- mata pelajaran kognitif sahaja sehinggakan kepentingan pelajar-pelajar yang berbakat dalam bidang afektif lain seperti muzik dan seni lukis tidak diambil kira langsung. Situasi seperti ini boleh menghampakan pelajar-pelajar berkenaan dan ekoran daripada perasaan itu banyak lagi masalah sosial boleh timbul. Selain itu, pelajar yang berjaya dalam mata-mata pelajaran yang dianggap lebih kognitif juga harus berpeluang menceburkan diri dalam bidang afektif supaya proses pendidikan itu lebih seimbang.

7. Pembelajaran muzik secara formal dan sistematik boleh meningkatkan lagi paras penghayatan muzik di kalangan pelajar dan membantu mereka dalam menghayati muzik yang lebih canggih dan kompleks. Mereka juga berpeluang untuk mengenali muzik daripada budaya dan tamadun lain. Peluang untuk mempelajari atau menghayati bentuk-bentuk muzik tersebut amat kurang di luar proses persekolahan.

8. Melalui pembelajaran muzik para pelajar akan berpeluang untuk mempelajari sistem simbologi muzik yang juga merupakan satu lagi sistem simbologi manusia yang sungguh hebat. Setiap pelajar di sekolah diwajibkan supaya mempelajari sistem-sistem simbologi dan ikonografi yang terdapat dalam matematik, sains, dan bahasa-bahasa tertentu. Maka, para pelajar harus juga diberi peluang untuk mempelajari sistem simbologi yang digunakan untuk seni muzik.

9. Adalah amat mustahak bagi setiap pelajar menyedari bahawa bukan semua aspek kehidupan manusia boleh dinilai secara merata atau sejagat. Adakalanya sesuatu isu tentang soal kehidupan atau tingkah laku manusia boleh dilihat dan difahami dengan beraneka cara. Muzik boleh menyampaikan nilai-nilai seperti ini dengan amat berkesan. Dalam suasana yang mengagung-agungkan materialisme, pembelajaran muzik boleh memberi satu perspektif yang lebih seimbang terhadap kehidupan kita.

10. Muzik telah memainkan peranan yang utama dalam kehidupan manusia untuk mempertingkatkan kualiti kehidupan manusia di seluruh dunia. Manusia tidak boleh hidup dengan cukup bahagia tanpa muzik. Peranan muzik dalam sesuatu masyarakat adalah cukup jelas dan nyata. Maka, tidakkah harus memberikan pendidikan muzik yang sistematik kepada generasi muda untuk membolehkan mereka hidup dengan lebih sempurna dan bahagia?


Kesemua justifikasi yang tersebut di atas adalah juga sejajar dengan objektif-objektif untuk pendidikan di Malaysia seperti yang terkandung dalam Education in Malaysia (1985, hlm. 135) yang diterbitkan oleh Bahagian Penyelidikan dan Perancangan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Objektif-objektif itu adalah seperti yang berikut:

1. Untuk menentukan literasi yang berfungsi di kalangan rakyat Malaysia.

2. Untuk membekalkan para pelajar dengan kemahiran-kemahiran intelek dan psikomotor yang boleh menimbulkan satu tabiat di kalangan mereka supaya sanggup belajar serta bekerja secara lanjutan dan berterusan.

3. Untuk membentuk sikap-sikap tertentu yang sihat dan mulia di kalangan pelajar supaya mereka akan:
(a) menghormati serta menyayangi manusia yang lain
(b) mewarisi suatu komitmen dan rasa tanggungjawab terhadap kemakmuran dan kemajuan negara
(c) menghormati kerja-kerja buruh kasar

4 Untuk mewariskan budaya negara serta kebolehan untuk memperkayakan lagi budaya Malaysia kepada generasi muda (Digariskan oleh penulis).

5. Untuk membentuk etika tingkah laku sosial dan peribadi yang diingini di kalangan pelajar yang juga selaras dengan fahaman keagamaan dan moral kita Jika kita mengambil kira kelima-lima garis panduan tersebut, kita akan dapati beberapa aspek yang penting dari perspektif pendidikan di Malaysia seperti perpaduan negara dan moral tidak disebut secara nyata dalam senarai MENC yang telah dibincangkan tadi. Oleh yang demikian, kita boleh dan harus menambahkan lagi sekurang-kurangnya enam sebab mengapa muzik harus dipelajari oleh semua pelajar di Malaysia.

1. Muzik telah membantu manusia dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah manusia sepanjang zaman. Elemen-elemen muzik yang terkandung dalam muzik ibadah daripada semua bangsa dan kaum sepanjang zaman adalah cukup jelas dan nyata. Maka, pembelajaran muzik sudah tentu akan dapat membantu kita dalam hal-hal yang berkaitan dengan muzik ibadah secara langsung ataupun tidak langsung.

2. Muzik mempunyai banyak potensi dan skop untuk mempengaruhi kelakuan dan pemikiran manusia sama ada secara positif atau negatif. Oleh itu, kita boleh menggunakan muzik secara positif untuk beberapa keperluan kebangsaan semasa seperti menanamkan rasa taat setia dan cinta akan nusa dan bangsa serta meningkatkan lagi perpaduan negara. Perpaduan negara merupakan salah satu matlamat utama dalam pendidikan di Malaysia sejak merdeka lagi seperti yang terkandung dalam Laporan Razak (1956).

3. Pada masa sekarang, soal untuk memperkenalkan warisan budaya kebangsaan serta identiti Malaysia difikirkan amat perlu. Perkara seperti ini adalah lebih ketara di kalangan negara-negara yang sedang membangun seperti Malaysia. Maka, pembelajaran muzik tradisional kita secara formal banyak membantu dalam aspirasi kebangsaan ini. 4. Soal moral adalah sesuatu yang diutamakan dalam proses pendidikan di Malaysia dan juga dalam proses pembangunan negara pada amnya. Hal moral ini juga adalah amat penting dalam semua agama. Dengan itu, lagu-lagu yang mengandungi lirik berkenaan, nilai-nilai murni, aspek moral, dan aspek akhlak yang baik boleh diajarkan kepada golongan muda-mudi dari peringkat prasekolah lagi.

5. Muzik juga boleh digunakan untuk membantu pengajaran mata-mata pelajaran yang lain di Malaysia, khasnya pada peringkat sekolah rendah. Lagu The Alphabet Song, misalnya, boleh digunakan oleh guru Bahasa Inggeris. Muzik juga boleh digunakan dalam konteks Pendidikan Jasmani dalam aktiviti-aktiviti seperti gimrama, aerobik, dan tarian-tarian rakyat.

6. Muzik boleh disifatkan sebagai "jendela dunia" kerana muzik boleh digunakan untuk lebih memahami kebudayaan asing. Selain itu, muzik juga boleh membantu para pelajar menyedari serta memahami konsep persaudaraan antara manusia sejagat.

Kesemua sebab yang telah dibincangkan di atas menunjukkan dengan jelas betapa pentingnya setiap individu mempelajari muzik pada setiap peringkat pendidikan formal di Malaysia. Potensi melalui pembelajaran muzik untuk digunakan secara positif adalah begitu luas serta jelas dan nyata. 

Sabtu, 12 November 2011

Muzik Membantu Perkembangan Anak

Muzik bukan sahaja digemari oleh golongan remaja dan dewasa.Bayi dan kanak-kanak juga amat senang dan tenang dengan muzik apabila muzik yang digemari dipasang semasa mereka hendak tidur atau dalam kereta ketika dalam perjalanan untuk menuju ke sesuatu destinasi.

Anak-anak selalunya akan memberikan reaksi yang berbeza terhadap pelbagai jenis bunyi muzik. Faktor ini bergantung kepada tahap umur, keadaan dan ´mood´ mereka pada waktu itu. Justeru, penggunaan muzik tidak hanya dihadkan kepada satu jenis muzik sahaja, sebaliknya biar mereka mendengar pelbagai bentuk muzik yang ada.

Kebanyakan ibu bapa menyedari bahawa bayi amat mudah dipujuk jika mereka menyanyi atau mendodoikan bayi perlahan-lahan sambil menepuk-nepuk punggung dan dadanya. Ini kerana bayi mempunyai kebolehan yang tersendiri untuk bertindak balas terhadap rangsangan bunyi dan sentuhan.

Jenis muzik yang sesuai dan digemari oleh bayi dapat ditentukan dengan memastikan muzik tersebut mesti dipasang ketika bayi dalam keadaan sedar dan jaga. Ini kerana pada waktu ini ibu bapa dapat melihat reaksi mereka apabila muzik itu dipasangkan sama ada mereka suka atau tidak terhadap muzik tersebut.

Bayi dalam rahim juga boleh memberi tindak balas terhadap muzik yang mereka dengar. Menurut satu kajian, sekumpulan bayi yang ibunya mendengar muzik setiap hari sehingga pada saat kelahiran kelahiran lebih mudah dipujuk dengan mendengarkan irama bertema selepas beberapa minggu dilahirkan. Perkara ini amat berbeza dengan bayi yang tidak mendengar muzik - mereka kurang menunjukkan tidak balas.

Bayi selalunya gemar berbaring dan anda boleh menggerakkan anggota badan mereka sambil menyanyi, malah penggunaan instrumen muzik seperti loceng digalakkan untuk merangsang pendengaran dan penglihatan mereka. Sehinggalah mereka memasuki zaman kanak-kanak, muzik dan alatan muzik sangat disukai oleh mereka dan mereka begitu gembira jika dapat mengikut beberapa perkataan yang dinyanyikan oleh anda serta boleh menggunakan alat muzik yang terdapat di sekitar mereka.

Ibu bapa boleh menjadikan lagu dan muzik sebahagian daripada masa bermain mereka dengan memasangkan kaset lagu kanak-kanak dan membaca buku yang mempunyai gambar menarik dan berbunyi dapat menarik minat anak-anak terhadap membaca. Irama yang disertai senikata lagu akan membantu anak-anak mengembangkan kemahiran bahasa mereka.

Selain itu, muzik yang didengari oleh anak-anak juga membantu mereka menghafal dan menajamkan fikiran. Sebagai contoh, nama para Nabi dan Rasul yang dinyanyikan amat mudah diingati oleh kanak-kanak berbanding sekiranya kita menyuruh mereka menghafal kesemua nama itu tanpa ada irama dan muzik. Hal ini secara tidak langsung merupakan salah satu teknik kita mendidik anak-anak dan membantu mereka dalam proses pembelajaran, terutama yang melibatkan hafalan.

Muzik juga membantu anak-anak menambahkan lagi kemahiran yang ada pada mereka. Ini kerana apabila mereka minat pada muzik, kita akan membelikan satu jenis alatan atau instrumen muzik untuk mereka berlatih menggunakan instrument tersebut. Secara tidak langsung mereka bukan sahaja boleh mendendangkan lagu tersebut dengan baik, malah mereka juga akan mahir menggunakan alat muzik dan mampu mengenal nota-nota muzik.

Kesimpulannya, anak-anak yang didedahkan dengan muzik seawal mereka dalam kandungan lagi lebih senang untuk ditenangkan dan mereka juga lebih aktif daripada kanak-kanak lain. Malahan penggunaan muzik dan irama dalam kehidupan mampu memberikan kedamaian dan keharmonian dalam sesebuah keluarga serta muzik juga berupaya mengurangkan tekanan dalam kehidupan sehari-harian. Lebih daripada itu kita dapat mengelakkan anak-anak terlibat dengan aktiviti yang tidak sihat dan tidak berfaedah.

Susunan NURBALQIS HAYATI AHMAD NAJIH
27 Julai 2004
Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia

Isnin, 10 Oktober 2011

Muzik dan pergerakan

Muzik adalah satu aspek yang sangat penting dan berkesan dalam emosi ,sosial, fizikal dan kognitif kanak- kanak. Pengalaman awal muzik dalam perkembangan kanak - kanak adalah satu peringkat yang sangat penting kerana boleh membantu kanak- kanak dari segi pembinaan, penukaran dan perkembangan konsep. Pada tahap ini kanak- kanak mengalami perkembangan dalam persepsi multisensori, pengawalan motor, kemahiran menyelesaikan masalah,mencipta dan kemahiran menyoal.Muzik sering menjadi elemen yang memberi keseronokan dan alat untuk meluahkan perasaan bagi kanak-kanak. Justeru itu ,dalam topik ini kita akan membincangkan teori-teori perkembangan muzik serta maksud kecerdasan muzik.

Jumaat, 7 Oktober 2011

Peranan muzik dan kanak-kanak prasekolah

Muzik sentiasa menjadi sebahagian penting dalam sistem pembelajaran kanak-kanak. Misalnya, seorang ibu akan mendendangkan irama lagu semasa mendodoikan anaknya untuk tidur, menyanyikan nada irama kanak-kanak apabila menyampaikan cerita fiksyen atau sejarah, serta aktiviti menyanyi bersama yang dipelajari kanak-kanak semasa di rumah atau di prasekolah. Semua rangsangan stimulasi ini memberikan perkembangan yang sihat kepada bayi dan kanak-kanak.

Kajian terbaru membuktikan bahawa muzik boleh memantapkan perkembangan bahasa, hubungan bunyi perkataan, keupayaan matematik kanak-kanak dan sesetengahnya meningkatkan keupayaan intelektual kanak-kanak. Menurut Dr. Lihanna Borhan, pensyarah perkembangan kanak-kanak di Universiti Malaya, kepelbagaian jenis muzik berguna untuk masa depan bayi kerana ia memupuk kemahiran menulis, membaca dan perbahasan.

Semasa usia enam tahun pertama mereka, kanak-kanak boleh berlagu mengikut irama apabila mereka cuba membezakan deria dan bunyi daripada irama muzik serta memperoleh penyampaian visual bunyi tersebut. Proses mendapatkan maksud dari bunyi merupakan kunci utama untuk permulaan kanak-kanak dalam perkembangan bahasa.

Muzik juga memiliki keupayaan memulih ke atas kanak-kanak. Mengikut hasil kajian yang dijalankan oleh Stanford University telah mendedahkan bahawa :

- Muzik meningkatkan pembacaan untuk kanak-kanak disleksia
- Meningkatkan keupayaan otak untuk mengenalpasti dengan cepat perubahan bunyi dan nada
- Mempunyai faedah kognitif, walaupun tahap ukurannya belum ditentukan
- Keupayaan pemikiran spatial dan temporal (yang merupakan asas penting untuk matematik dan sains) dan prestasi yang lebih baik dalam menjalankan tugas dibandingkan rakan mereka yang tidak mengambil pelajaran muzik, termasuk mereka yang mengambil pelajaran komputer dalam tempoh yang sama.
- Peningkatan celik huruf, muzik sememangnya menjadi komponen penting dalam perkembangan bahasa kerana ia merupakan cara yang baik untuk melibatkan kanak-kanak dalam menerokai bunyi dan perkataan, manakala irama pula alat yang berguna untuk meningkatkan memori. Contoh terbaik adalah lagu huruf. Sesetengah orang dewasa masih menyanyikan ABCDE hingga Z untuk membaca huruf.
- Berupaya untuk memahami maklumat baru dengan lebih baik dan cepat, kerana muzik meningkatkan keupayaan mental.
- Merangsang keyakinan dan harga diri anak anda. ia menjadi faktor penting untuk perkembangan dan pembesaran kanak-kanak.

Keseronokan adalah kunci kepada apa jua proses pembelajaran. Menyanyi, bermain dan menarilah bersama murid prasekolah anda. Kerana tiada pembelajaran yang lengkap tanpa ibu bapa dan guru.

Petikan: Rencana ini disumbangkan oleh Mead Johnson Nutritionals dan merupakan sebahagian daripada empat rencana merangkumi Smart Music (Bijak Muzik), Smart Language (Bijak Bahasa), Smart Play (Bijak Permainan), dan Smart Nutrition (Bijak Nutrisi).